Hjælp til kassererfunktionen i foreningen

Hjælp til opgaver omkring kassererfunktionen i foreningen

Uanset om jeres forening er ny eller gammel, kan det være en fordel med en professionel gennemgang af de administrative rutiner og opgaver omkring kassererfunktionen.

 • Måske er der ikke nogen der vil være kasserer i foreningen
 • Jeres mangeårige kasserer har meddelt at nu ønsker at træde tilbage på generalforsamlingen
 • Jeres kasserer bliver langtidssygemeldt
 • Den nye kasserer har ingen erfaring med opgaven

I sådanne situationer er det rart at vide, at der er hjælp at hente.

Her ser du en liste som i hovedtræk beskriver de funktioner og opgaver som ”Foreningskonsulenten” kan hjælpe jer med i forbindelse med kassererfunktionen i jeres forening.

Rutiner omkring kassererfunktionen i foreningen

 1. Afdækning af hvilke opgaver der bør placeres i funktionen hos foreningens kasserer.
 2. Definering og beskrivelse samt fremstilling af revisorinstruks til interne revisorer.
 3. Fremstilling af formularer til brug for interne revisorers opgaver.
 4. Definering af sikkerhedsrutiner omkring beløbsgrænser og risikospredning (se liste).

Bestyrelsens ønsker og opgaver i relation til kassererfunktionen

 1. Beskrivelse af kassererens almindelige opgaver
 2. Beskrivelse af øvrige opgaver og rutiner som ligger i kassererfunktionen
 3. Beskrivelse af krav til løbende regnskabsaflæggelse og rapportering over for bestyrelsen

Kassererfunktionens opgaver og rutiner

 1. Fremstilling af diverse formularer til brug for funktionen
 2. Definering af standardrutiner og forretningsgange (herunder)
  • Definering af rutiner omkring regningsgodkendelse
  • Fastlæggelse af rutiner for regningsudbetaling
 3. Definering af papirvareprogram

Hjælp til opstart af foreningens nye kasserer

Har jeres nye kasserer ingen erfaring med opgaven, er det en rigtig god investering at han eller hun får den nødvendige hjælp i begyndelsen.

 • Opsætning eller rettelse af kontoplanen
 • Opstart af selve regnskabet
 • Bistand til budgetlægning
 • Opstart af PBS aftale for kontingentopkrævning
 • Procedure for registrering og styring af manuelt udsendte girokort
 • Etablering af leverandørkartotek
 • Etablering af medlemsregister
 • Tjekliste for kassereren

Venlig hilsen

Lars Bro

Foreningskonsulenten

P.S. Har du andre opgaver i relation til ovenstående er du også velkommen til at kontakte mig. Klik her

Lukket for kommentarer